6 trademarks were found for owners matching the name Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co Ltd.
#
1 TM: 1936749
Desc: JIANXINGLANG
Owner: Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co.,Ltd
Class: 4
Status: Registered: Registered/protected
2 TM: 1936756
Desc: JIANXINGLANG
Owner: Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co.,Ltd
Class: 14
Status: Registered: Registered/protected
3 TM: 1936759
Desc: JIANXINGLANG
Owner: Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co.,Ltd
Class: 17
Status: Registered: Registered/protected
4 TM: 1936769
Desc: JIANXINGLANG
Owner: Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co.,Ltd
Class: 24
Status: Registered: Registered/protected
5 TM: 1936779
Desc: JIANXINGLANG
Owner: Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co.,Ltd
Class: 27
Status: Registered: Registered/protected
6 TM: 1936781
Desc: JIANXINGLANG
Owner: Tianjin City Xiqing District Langxingjian Handicraft Trading Co.,Ltd
Class: 39
Status: Registered: Registered/protected