1 trademark was found for owners matching the name Radenska Dru Ba Za Polnitev Mineralnih Voda In Brezalkoholnih Pija Doo.
#
1 TM: 1976457
Desc: RADENSKA
Owner: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.
Class: 32
Status: Registered: Registered/protected